Odkrijte gore skupaj z nami

 

Novice

Šolanje - Pokljuka, 24. - 25. 2. 2024

Zadnji zimski sklop je bil namenjen predvsem izpitom, teoretičnim in predvsem praktičnim. V soboto smo imeli izpitno turo iz vodenja v zimskih razmerah in res je bila zimska, z obilico novega snega in poudarkom na plazovni varnosti in orientaciji. V nedeljo smo nadaljevali z izpiti iz tehničnega vodenja v snegu in ocene tveganja za plaz, prereza in preizkusov stabilnosti snežne odeje.

Več

Šolanje - Vršič, 14. do 18. februar 2023

V tretjem zimskem sklopu šolanja smo izdelali bivake in v njih prenočili. Ponovili smo tematiko ocene tveganja za snežni plaz, vadili iskanje in pomoč zasutim v plazu in iz te tematike opravljali praktične izpite. Obravnavali smo tematiko varovanja in pomoč gostu v zimskih razmerah ter opravili turo na Malo Majstrovko.

Več

Zbor članov ZPVS 2024

V sredo, 31. januarja 2024, je v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani potekal sedmi redni letni zbor članov Zdruzenja planinskih vodnikov Slovenije (ZPVS). Na zboru smo potrdili vsa poročila - leto je bilo uspešno, šolanje je začela tudi nova generacija kandidatov za mednarodnega planinskega vodnika IML; sprejeli smo plane za leto 2024. Novi član Nadzornega odbora ZPVS je postal Aleš Volgemut.

Več

Šolanje - Vršič, 26. do 28. 1. 2024

V drugem zimskem sklopu šolanja smo praktično in teoretično obdelali teme: orientacija v oteženih pogojih, vreme, prva pomoč, tovariška pomoč - iskanje z žolno.

Več

Vabilo na zbor članov ZPVS

Na podlagi 20. člena statuta vas Izvršni odbor ZPVS
VABI na zbor članov ZPVS,
ki bo v sredo, 31. 1. 2024, ob 18. uri,
v prostorih SLOVENSKEGA PLANINSKEGA MUZEJA,
Triglavska cesta 49, Mojstrana

Dnevni red:
1. Pozdrav in odprtje zbora članov
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Poročila o delovanju združenja v letu 2023, razprava in potrditev
4. Volitve nadomestnega člana Nadzornega odbora ZPVS
5. Program dela in finančni plan za leto 2024, razprava in potrditev
6. Razno

Lepo povabljeni in lep pozdrav,
.
Zdenka Mihelič, predsednica ZPVS

Vabljeni:
- člani ZPVS,
- ZGVS,
- PZS.

Več

Šolanje - Vršič, 19. - 21. 1. 2024

V prvem sklopu zimskega šolanja smo obdelali teme: oprema, nevarnosti - zima, sneg, plazovi,  plazovna varnost - uporaba žolne, gaženje, krpljanje, bivakiranje pozimi.

Več

Srečno 2024!

Naj te tudi v letu 2024 spremljajo same srečne in varne poti
ter doživetja polni razgledi.
Gremo skupaj varneje v gore!
 

Več

AGA UIMLA 2023

Med 2. in 5. novembrom je bila v Nemčiji (Lenggries) letošnja redna letna skupščina Svetovnega združenja mednarodnih planinskih vodnikov UIMLA.

Več

Šolanje - Paklenica, 5.–8. 10. 2023

Kandidati so morali na trekingu pokazati vse zanje, ki so ga pridobili na letnem delu šolanja. Samostojno so morali pripraviti seminarski nalogi iz priprave za gosta in vodnika, do organizacije in same izvedbe trekinga.

Več

Šolanje - Vršič, Mojstrana, 30. 9.–1. 10. 2023

Tokratni vikend je bil namenjen izpitom iz vrvne tehnike – varovanje in pomoč gostu, spust po vrvi, vrvna ograja, prečkanje in vodenja po zahtevni poti.

Več

Šolanje - Vršič, Vrata, Mojstrana, 15.–17. 9. 2023

Po dvomesečnih počitnicah smo nadaljevali z jesenskim delom šolanja. Obdelali smo teme: psihofizična priprava, anatomija in fiziologija, prehrana, trening, elementi metodike, gorniško izrazje. Praktično smo ponovili vrvno tehniko, varovanje na telo, spust gosta po vrvi, bivakiranje, alpinistiko in športno plezanje. Kandidati so opravljali izpite iz psihofizične priprave, anatomije in fiziologije, prehrane, treninga, elementov metodike in gorniškega izrazja.

Več

Šolanje - Prokletije, Durmitor, 1.–9. 7. 2023

Deset dnevni treking je potekal za večino kandidatov na povesem neznanem terenu Prokletij in Durmitorja v Črni gori. Kandidati so morali samostojno pripraviti vse priprave za turo in turo tudi vodili. Obdelali smo zavarovano pot – ture na Karanfil Sjeverni vrh in Bobotov kuk, gorniške ture na Hridski Krš–Tromeđa in Crveno gredo in izvedli bivakiranje.

Več

Šolanje - Vrata, Mojstrana, 23.–25. 6. 2023

V tokratnem podaljšanem vikendu so bile teoretično obdelane teme: prečenje rek, bivakiranje, taborjenje in treking. Praktično smo preverili znanje gibanja na zavarovani poti, vrvno tehniko, prečenje rek, spust gosta po vrvi, pregled opreme za bivakiranje, (ne)varnost v gorah. Kandidati so z opravljanjem teoretičnih in praktičnih izpitov iz ekologije in varstva narave, bivakiranja in orientacija pokazali svoje do sedaj pridobljeno znanje.

Več

Šolanje - Vršič, Vrata, 7.–11. 6. 2023

Na terenu smo preverili znanje iz orientacije, obdelane so bile teme: improviziran transport ponesrečenca, priprava vodnika, priprava za gosta, moderno načrtovanje ture – locus, izdelava vozlov in sidrišč, bivakiranje, georafija in geologija, poznavanje gorstev, ekologija, vodenje, vrvna tehnika, ferate. Potekali so izpiti iz prve pomoči in vremenoslovja. Kandidati so pripravili prve seminarske naloge.

Več

Šolanje - Vršič, 2.–4. 6. 2023

Teden dni po uvodni turi smo pričeli z izvajanem 53 dni trajajočega šolanja za naziv mednarodni planinski vodnik. V prvem sklopu šolanja so bile obdelane teme: orientacija, prva pomoč, oprema, varnost v gorah, ocena tveganja in vreme.

Več

Šolanje - Nad Šitom Glava in Mala Mojstrovka – uvodna tura, 28. 5. 2023

Po učnem načrtu je uvodna tura namenjena spoznavanju pripravljenosti kandidatov in je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Za uvod  vzpon na Nad Šitom Glavo in na Malo Mojstrovko. Tura je bila sicer izvedena v letnem terminu, vendar je bilo za ta čas neobičajno veliko snega, zato je potekala večinoma v snegu z uporabo cepina in derez. Sledilo je še teoretično preverjanje znanja. Vseh pet kandidatov je uspešno opravilo uvodno turo.  

Več

Predstavitev šolanja 2023 in novi mednarodni planinski vodniki

V sredo, 12. 4. 2023, smo združili dva, za združenje, pomembna dogodka: predstavitev šolanja generacije 2023 in sprejem novih mednarodnih planinskih vodnikov, ki so uspešno zaključili šolanje in pripravništvo. Predsednica združenja Zdenka Mihelič in vodja šolanja Martin Pavlovčič sta potencialnim kandidatom predstavila potek šolanja. Nato pa je Zdenka Mihelič podelila potrdila in značke osmim novim mednarodnim planinskim vodnikom.

Več

Zbor članov ZPVS 2023

V sredo, 25. januarja 2023, je potekal šesti redni zbor članov Združenja planinskih vodnikov Slovenije (ZPVS). Na zboru smo po smrti dosedanjega predsednika Klemna Volontarja, prvega mednarodnega planinskega vodnika v Sloveniji, pobudnika in enega izmed ustanoviteljev združenja, izvolili novo predsednico in člana Izvršnega odbora (IO).

Člani združenja smo na zboru potrdili vsa poročila za leto 2022, plan za 2023, spremembe statuta in novi sedež ZPVS, ter za novega člana IO izvolili Žigo Štera, mednarodnega planinskega vodnika IML.

Nova predsednica ZPVS je postala Zdenka Mihelič, mednarodna planinska vodnica IML, strokovna delavka v športu 2 in vodnica PZS z več kot petindvajsetletnimi izkušnjami, ki hodi v hribe od malih nog.

Zbor članov je Klemnu Volontarju za dolgoletno predano, prostovoljno in izjemno strokovno delo posthumno podelil najvišji naziv združenja – Častni član ZPVS. Iz rok nove predsednice je listino o imenovanju prevzela Klemnova partnerica Marjeta Klemenc.

Več