Odkrijte gore skupaj z nami

 

Šolanje - staro

Združenje planinskih vodnikov Slovenije (ZPVS) je profesionalno združenje. Deluje na območju celotne Slovenije.  Za poklic/poklicno kvalifikacijo šola kandidate iz vrst izkušenih gornikov po določilih mednarodnega združenja planinskih vodnikov UIMLA.  53-dnevno šolanje zajema različne teoretične in praktične sklope/tematike vodenja v naravnem okolju in pripadajoče izpite.

Združenje planinskih vodnikov Slovenije je od novembra 2020 polnopravna članica mednarodnega združenja UIMLA!

Razpis 2022
Pristopna izjava (952 KB)
Prijava na SPREJEMNI (967 KB)

Kandidat, ki ima s Pravilnikom o šolanju za Mednarodne planinske vodnike (MPV) izpolnjene vse splošne in posebne pogoje, lahko pristopi na sprejemni izpit.

Planinski vodnik postane tisti kandidat, ki uspešno opravi vse predpisane izpite in prične opravljati pripravniški staž ter ima potrjeno vodniško izkaznico za tekoče leto.
Ob koncu pripravniškega staža kandidat opravi še kompleksen zaključni/vodniški izpit in postane Mednarodni planinski vodniki  (MPV) oz. International mountain leader (IML). 
Svojo usposobljenost izkazuje z mednarodno vodniško izkaznico in mednarodnim znakom IML.

Stroški šolanja:

Kotizacija za 53 dnevno šolanje s pripadajočimi izpiti se določi za vsako generacijo posebej glede na število kandidatov in porast življenjskih stroškov. Prispevek kandidatov za celotno šolanje, ki obsega 53 dni šolanja je 85€/dan, kar znese v treh letih približno 4500€. Poleg kotizacije kandidat sam poravna še stroške namestitve, prehrane in prevoza do krajev, kjer se izvaja praktično ali teoretično šolanje ali izpiti. 
Stroške sprejemnega izpita, vključno s prevozom in nastanitvijo kandidata ter inštruktorja krije kandidat.
Stroške popravnega izpita, vključno s prevozom in nastanitvijo kandidata ter inštruktorja krije kandidat.
Stroške zaključnega izpita, vključno s prevozom in nastanitvijo kandidata ter inštruktorja krije kandidat.