Odkrijte gore skupaj z nami

 
Klemen Volontar

Šolanje

Združenje planinskih vodnikov Slovenije (ZPVS) je profesionalno združenje. Deluje na območju celotne Slovenije.  Za poklic/poklicno kvalifikacijo šola kandidate iz vrst izkušenih gornikov po določilih mednarodnega združenja planinskih vodnikov UIMLA.  53-dnevno šolanje zajema različne teoretične in praktične sklope/tematike vodenja v naravnem okolju in pripadajoče izpite.


Statut ZPVS (973 KB)
Prijava na SPREJEMNI (967 KB)
Prijava na ŠOLANJE (838 KB)

Kandidat, ki ima s Pravilnikom o šolanju za Mednarodne planinske vodnike (MPV) izpolnjene vse splošne in posebne pogoje, lahko prične s šolanjem.

Planinski vodnik postane tisti kandidat, ki uspešno opravi vse predpisane izpite in prične opravljati pripravniški staž ter ima potrjeno vodniško izkaznico za tekoče leto.
Ob koncu pripravniškega staža kandidat opravi še kompleksen vodniški izpit in postane Mednarodni planinski vodniki  (MPV) oz. International mountain leader (IML). 
Svojo usposobljenost izkazuje z vodniško izkaznico in mednarodnim znakom IML.

Stroški šolanja:

Kotizacija za 53 dnevno šolanje s pripadajočimi izpiti se določi za vsako generacijo posebej glede na število kandidatov in porast življenjskih stroškov. Prispevek kandidatov za celotno šolanje, ki obsega 53 dni šolanja je 65€/dan, kar znese približno 3500€. Poleg kotizacije kandidat sam poravna še stroške namestitve, prehrane in prevoza do krajev, kjer se izvaja praktično ali teoretično šolanje ali izpiti. 
Stroške sprejemnega izpita, vključno s prevozom in nastanitvijo kandidata ter inštruktorja krije kandidat.
Stroške popravnega izpita, vključno s prevozom in nastanitvijo kandidata ter inštruktorja krije kandidat.