Odkrijte gore skupaj z nami

 

UIMLA

The Union of International Mountain Leader Associations (UIMLA) - Združenje mednarodnih planinskih vodnikov  je bilo ustanovljeno v Franciji leta 2004. Organizacija zadružuje in zastopa naslednje države: polnopravne članice Andoro, Argentino, Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Švico, Čile, Češko republiko, Nemčijo, Španijo, Francijo, Hrvaško, Madžarsko, Italijo, Japonsko, Republiko Severno Makedonijo, Nizozemsko, Norveško, Peru, Poljsko, Romunijo, Slovaško, Slovenijo, Švedsko in Združeno kraljestvo; ter članice kandidatke Bolivijo, Grčijo, Gruzijo, Nepal in Združene države Amerike. Glavni cilj UIMLA je zastopanje vodniškega poklica na mednarodni ravni, skrbi tudi za poenotenje standardov kvalifikacij ter sodelovanje med državami članicami.
Skupaj s članicami kandidatkami je v Združenju 30 članic/nacionalnih organizacij. Slovenija (Združenje planinskih vodnikov Slovenije) je bila v združenje UIMLA kot članica aspirantka sprejeta leta 2018 in leta 2020 potrjena kot polnopravna, samostojna članica, ki lahko samostojno šola mednarodne planinske vodnike.

Združenje mednarodnih planinskih vodnikov (UIMLA) in Mednarodna zveza združenj gorskih vodnikov (IFMGA) sta edini svetovno priznani organizaciji za profesionalno vodenje v gorskem svetu.

Leta 1989 so se srečali predstavniki nacionalnih in poklicnih organizacij Avstrije, Belgije, Francije, Velike Britanije, Irske in Italije s skupnim ciljem, da bi uskladili vsebino in standarde usposabljanja za planinskega vodnika. Ustanovljena je bila European Mountain Leader Commission (EMLC).

Leta 1992 so se predstavniki iz Belgije, Francije, Velike Britanije, Irske, Italije in Španije sestali, da bi ratificirali Standard o pogojih in nivoju praktičnega izobraževanja mednarodnega planinskega vodnika, vendar je v letih od 1992 do 2004 postalo jasno, da ustanovljena EMLC ni bila natančno opredeljena glede planinskega vodništva. Prav tako niso upoštevali narave dela vodnikov, ki živijo in delajo izven Evropske unije.

Leta 2004 so predstavniki iz Andore, Belgije, Francije, Velike Britanije, Italije, Poljske, Španije in Švice na Plas y Brenin v Walesu ustanovili novo mednarodno zvezo planinskih vodnikov The Union of International Mountain Leader Associations (UIMLA). UIMLA je nadomestila EMLC ter odprl možnosti vsem, ki se zanimajo za uradni poklic planinskega vodnika – IML.

Ustanovni člani

Klemen Volontar

Častni član ZPVS

Vodnik UIMLA

http://www.volontar.net

Alenka Lužnik

MPV

Vodnica UIMLA

http://www.alenkinsvet.si/

Leonida Lipoglavšek

Članica IO, MPV

Vodnica UIMLA

Martin Šolar

MPV

Vodnik UIMLA