Odkrijte gore skupaj z nami

 
Klemen Volontar

Pristopna izjava

"Član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki je dopolnila 18 let, ki je prebivalec ali neprebivalec Republike Slovenije, ki izrazi željo postati član društva in ima namen pristopiti v proces šolanja za MPV, kar izkaže s podpisom pristopne izjave, sprejme Statut društva in se ravna po določilih le-tega ter plača članarino. Društvo ima redne člane in redne člane z licenco International Mountain Leader (IML), lahko ima tudi podporne in častne člane, ki so lahko fizične ali pravne osebe, ki s svojimi prostovoljnimi prispevki in donacijami pripomorejo k delovanju društva, ne vključujejo pa se v aktivnosti društva, ravno tako pa nimajo pravice odločati na zboru članov društva." (izvleček iz STATUTA združenja)

 

Veseli bomo vsakogar, ki lahko kakorkoli prispeva h kvalitetnejšemu delu združenja.

Pristopna izjava (952 KB)