Odkrijte gore skupaj z nami

 

Pristopna izjava - staro

"Član združenja lahko postane vsaka fizična oseba, ki je dopolnila 18 let, ki je prebivalec ali neprebivalec Republike Slovenije, ki izrazi željo postati član društva in ima namen pristopiti v proces šolanja za MPV, kar izkaže s podpisom pristopne izjave, sprejme Statut združenja in se ravna po določilih le-tega ter plača članarino. Združenje ima redne, podporne, častne člane in člane v procesu šolanja, ki so lahko fizične ali pravne osebe, ki s svojimi prostovoljnimi prispevki in donacijami pripomorejo k delovanju združenja ne vključujejo pa se v aktivnosti združenja, ravno tako pa nimajo pravice odločati na zboru članov združenja." (izvleček iz STATUTA združenja)

 

Veseli bomo vsakogar, ki lahko kakorkoli prispeva h kvalitetnejšemu delu združenja.

Pristopna izjava (952 KB)

STATUT ZPVS