Odkrijte gore skupaj z nami

 

Pristopna izjava

"Član združenja lahko postane vsaka fizična oseba, ki je dopolnila 18 let, ki je prebivalec ali neprebivalec Republike Slovenije, ki izrazi željo postati član društva in ima namen pristopiti v proces šolanja za MPV, kar izkaže s podpisom pristopne izjave, sprejme Statut združenja in se ravna po določilih le-tega ter plača članarino. Združenje ima redne, podporne, častne člane in člane v procesu šolanja, ki so lahko fizične ali pravne osebe, ki s svojimi prostovoljnimi prispevki in donacijami pripomorejo k delovanju združenja ne vključujejo pa se v aktivnosti združenja, ravno tako pa nimajo pravice odločati na zboru članov združenja." (izvleček iz STATUTA združenja)

 

Veseli bomo vsakogar, ki lahko kakorkoli prispeva h kvalitetnejšemu delu združenja.

Pristopna izjava (952 KB)

STATUT ZPVS