Odkrijte gore skupaj z nami

 

Novice

torek, 23. januar 2024

Vabilo na zbor članov ZPVS

Na podlagi 20. člena statuta vas Izvršni odbor ZPVS
VABI na zbor članov ZPVS,
ki bo v sredo, 31. 1. 2024, ob 18. uri,
v prostorih SLOVENSKEGA PLANINSKEGA MUZEJA,
Triglavska cesta 49, Mojstrana

Dnevni red:
1. Pozdrav in odprtje zbora članov
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Poročila o delovanju združenja v letu 2023, razprava in potrditev
4. Volitve nadomestnega člana Nadzornega odbora ZPVS
5. Program dela in finančni plan za leto 2024, razprava in potrditev
6. Razno

Lepo povabljeni in lep pozdrav,
.
Zdenka Mihelič, predsednica ZPVS

Vabljeni:
- člani ZPVS,
- ZGVS,
- PZS.